Tôm xiên que nướng – hấp 650.00Đ/KG
Tôm xiên que nướng – hấp 650.00Đ/KG
Tôm chiên trứng vịt muối 650.00Đ/KG
Tôm rang muối 650.00Đ/KG
Tôm bot lò phô mai 650.00Đ/KG