Súp tôm tuyết hoa 40.000 VNĐ
Súp tôm vị thái 40.000 VNĐ
Súp bí ngô kem tươi 40.000 VNĐ
Súp bào ngư dầu hào 140.000 VNĐ