Miến thập cẩm 90.000 VNĐ
Sa lát hải sản hoa chuối 90.000 VNĐ
Sa lát miến hải sản 90.000 VNĐ
Sa lát rong biển tươi 140.000 VNĐ