Phở tái bắp được làm từ phần bắp rùa của con bò, còn tươi được thái mỏng. Bánh phở đã được trần qua cho vào bát, tiếp đến trần thịt cho đủ độ tái xếp vào bát, rắc ít hành thái nhỏ, cuối cùng là chan nước dùng.