Ngao hấp kiểu thái 110.000 VNĐ
Bầu xào ngao 110.000 VNĐ
Ngao nướng mỡ hành 110.000 VNĐ
Ngao sóc tỏi hung quế 110.000 VNĐ
Ngao vàng bỏ lò phô mai 110.000 VNĐ
Cháo ngao 150.000 VNĐ