Mực tươi xào cần tỏi 110.000 VNĐ
Mực tươi chiên giòn 110.000 VNĐ
Mực tươi chiên sóc bơ tỏi 110.000 VNĐ
Mực tươi nướng sa tế 110.000 VNĐ