Lẩu nấm gà 370.000Đ – 490.000Đ
Lẩu thái hải sản đặc biệt 800.000Đ
Lẩu hải sản 600.000Đ
Lẩu bò nhúng 350.000Đ
Lẩu bắp bò, gầu bò 350.000Đ
Lẩu ghẹ rau muống 580.000Đ
Lẩu tôm nấm 580.000Đ
Lẩu cua bể 580.000Đ
Lẩu cua bể chua cay 580.000Đ
Lẩu cá tầm chua cay 420.000Đ
Lẩu cá hồi chua cay 800.000Đ
Lẩu cá hồi kiểu Nhật 800.000Đ
Lẩu cá lăng hoa chuối 580.000Đ
Lẩu hải sản đặc biệt 800.000Đ