Khoai tây chiên 35.000 VNĐ
Khoai lệ phố 70.000 VNĐ
Ngô Mỹ chiên 35.000 VNĐ
Đậu nhật chiên trứng mặn 55.000 VNĐ
Đậu nhật Tư Xuyên 70.000 VNĐ
Đậu nhật chiên xù 50.000 VNĐ
Đậu nhật hải sản nồi đất 90.000 VNĐ