Cơm trắng 20.000VNĐ
Cà muối 10.000VNĐ
Ba chỉ rang cháy cạnh 70.000VNĐ
Thịt thăn rim tiêu 70.000VNĐ
Trứng tráng hành 50.000VNĐ
Trứng đúc thịt 70.000VNĐ
Canh ngao chua 40.000VNĐ
Canh ngao cải 40.000VNĐ
Canh thịt chua 40.000VNĐ
Canh cải thịt 40.000VNĐ
Sườn chua ngọt 100.000VNĐ
Sườn rán 100.000VNĐ