Súp sụn cá tầm 550.000Đ/KG
Hấ nấm vị giềng 550.000Đ/KG
Rang muối đặc biệt 550.000Đ/KG
Nướng sốt Tery 550.000Đ/KG
Nướng sốt kem nấm 550.000Đ/KG
Om cay Lạng sơn 550.000Đ/KG
Om hoa chuối 550.000Đ/KG
Om chuối đậu 550.000Đ/KG