Cá lăng rang muối 550.000Đ/KG
Hấp sốt tương giềng mỡ gà 550.000Đ/KG
Om măng cay 550.000Đ/KG
Om chuối đậu 550.000Đ/KG
Om giềng mẻ 550.000Đ/KG