Cá trình rang muối 825.000Đ/KG
Cá sốt nướng sốt tương giềng 825.000Đ/KG
Cá trình nướng lá lốt 825.000Đ/KG
Cá trình om chuối đậu (giềng mẻ) 825.000Đ/KG
Lẩu cá trình chua cay 825.000Đ/KG