Chép hấp xì dầu 280.000VNĐ
Chép hấp bia 280.000VNĐ
Chép om dưa 280.000VNĐ
Chép om măng cay 280.000VNĐ
Cá quả nướng mọi 280.000VNĐ
Cá quả nướng giấy bạc 350.000VNĐ
Cá quả hấp 350.000VNĐ
Diêu hồng hấp xì dầu 280.000VNĐ