Bia chai Hà Nội 15.000đ
Heineken chai/lon 25.000đ
Sài Gòn lùn 20.000đ
Bia Trúc Bạch 30.000đ
Ken chai Pháp 42.000đ
Ken chai Hà Lan 42.000đ
Ken lon 500ml 50.000đ
Bia DAB 60.000đ
Bia Buduweiser 355ml 55.000đ
Bia Tiệp Zubr vàng 500ml 65.000đ
Bia Tiệp Zubr trắng 330ml 65.000đ
Lavie 12.000đ
Bò húc Thái 25.000đ
Trà xanh 0độ 20.000đ
Nước ngọt 20.000đ