Loại từ 0,9kg đến 1,3kg 550.000Đ/KG
Loại từ 1,4kg đến 1,6kg 750.000Đ/KG
Ba ba tam vị  
Rượu tiết  
Rang muối kiểu nhà hàng  
Om chuối đậu  
Ba ba hai vị  
Nướng tứ trụ đặc biệt  
Hấp gừng hương nấm  
Ba ba nấu rượu vang đỏ  
( Rượu vang tính ngoài)